OSIĄGNIĘCIA

Od początku swojego istnienia Stowarzyszenie Laboratorium Troski realizuje głównie programy profilaktyczne. W ramach poszczególnych projektów prowadzone są badania i analizy, mające na celu jak najlepsze zdiagnozowanie problemu, tak aby podejmowane działania miały maksymalną skuteczność.

Do tej pory udało się nam:

  • przeprowadzić badania wzroku i słuchu u 120 000 dzieci – uczniów klas I-III
  • przeprowadzić badania lateralizacji u 120 000 dzieci
  • rozesłać ponad 500 000 ulotek, informujących rodziców o najważniejszych kwestiach związanych z bezpieczeństwem dzieci
  • rozdać 60 000 poświęconych bezpieczeństwu książeczek dla dzieci
  • rozdać ponad 120 000 światełek odblaskowych
  • zorganizować ponad 400 spektakli edukacyjnych

Wszystko to było możliwe tylko dzięki wsparciu Partnerów Stowarzyszenia, pomocy ze strony Policji i Straży Pożarnej oraz zaangażowaniu pedagogów realizujących nasze projekty.