Smok Mądragon Daje Radę

top

Smok Mądragon Daje Radę” to edukacyjny projekt profilaktyczny dla uczniów klas I-III szkół podstawowych

Na podstawie dziesięcioletniego doświadczenia w realizacji projektu „Akademia Misia Ratownika” w 2010 roku powstał projekt Smok Mądragon Daje Radę – nowa inicjatywa społeczna, obejmująca szeroko rozumianą tematykę bezpieczeństwa dzieci, realizowana w szkołach, w klasach od I do III.

Cele ogólne projektu:

 • zwiększanie bezpieczeństwa w środowisku rozwoju dziecka poprzez kształtowanie i utrwalanie prawidłowych, bezpiecznych zachowań w domu, w szkole, na drodze i podczas zabawy, a w konsekwencji zmianę złych przyzwyczajeń zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych

 • zwiększanie świadomości i wiedzy nt. zachowań i sposobów tworzenia środowiska przyjaznego bezpiecznemu rozwojowi dziecka, poprzez udostępnianie praktycznych narzędzi oraz zwiększanie dostępu do przydatnych informacji i źródeł w serwisie internetowym

 • zmniejszenie liczby wypadków i urazów wśród dzieci

 • wsparcie lokalnych wysiłków skierowanych na tworzenie środowiska przyjaznego bezpiecznemu rozwojowi dziecka

Kim jest Smok Mądragon?

Jako akcja adresowana do dzieci w wieku 6 – 9 lat projekt przygotowany został w konwencji bajkowo – fantastycznej, jako zabawna historia przygód kosmicznych bohaterów – Mądraszków, którzy przybyli na Ziemię z ekspedycją badawczą z tajemniczej planety Mądragonii. Ich przywódcą i mentorem jest rozważny i niezwykle mądry Smok Mądragon. Dzięki temu, że Mądraszki dopiero odkrywają pewne zaskakujące dla nich reguły życia na Ziemi, dzieci mogą razem z nimi uczyć się i poznawać podstawowe zasady bezpieczeństwa. Projekt zakłada ścisłą współpracę z służbami ratownictwa, w tym w szczególności z Policją i Strażą Pożarną.

W projekcie:

Dla nauczycieli

 • szczegółowe konspekty trzynastu lekcji o bezpieczeństwie, stanowiące merytoryczną podstawą realizacji projektu, zakładające zastosowanie nowoczesnych metod nauczania – pracy warsztatowej, dramy, zabaw ruchowych w rytm specjalnie opracowanych piosenek, wspólną naukę wierszyków itp.

 • możliwość kontaktu telefonicznego lub e – mail z psychologiem – konsultantem projektu,

 • materiały szkoleniowe dostępne w serwisie internetowym projektu

Dla uczniów

 • cykl trzynastu lekcji o bezpieczeństwie,
 • spotkania z przedstawicielami służb ratownictwa – Policji i Straży Pożarnej ,
 • zeszyty ćwiczeń,
 • płyty CD z piosenkami o bezpieczeństwie i bajkami,
 • badania wzroku, słuchu i lateralizacji.

Dla rodziców i opiekunów

 • materiały informacyjne powiązane z tematyką poszczególnych lekcji, zawierające propozycje zabaw utrwalających wiedzę oraz podstawowe informacje na temat dbania o bezpieczny rozwój dziecka,
 • specjalny edukacyjno-informacyjny serwis na temat bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu dziecka

 • materiały edukacyjne i propozycje zabaw utrwalających prawidłowe, bezpieczne zachowania

 • adresowany do dzieci, nauczycieli nauczania zintegrowanego, rodziców dzieci uczestniczących w programie oraz wszystkich zainteresowanych tematem bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu dziecka