Krecik Ecik segreguje śmieci

KRECIK ECIK SEGREGUJE ŚMIECI

 www.ekokoledzy.pl

Jednym z najpoważniejszych problemów ekologicznych naszej planety jest jej zaśmiecenie, dlatego kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań w tym zakresie, począwszy od najmłodszych lat, jest jednym z priorytetów w dziedzinie edukacji ekologicznej. W związku z tym, pragniemy przedstawić Państwu projekt edukacyjny, kierowany do uczniów klas I-III, pt. „Krecik-Ecik segreguje śmieci”

Program powstał w odpowiedzi na zgłaszane przez współpracujące ze Stowarzyszeniem szkoły zapotrzebowanie na działania edukacyjne w zakresie postaw proekologicznych, w tym w szczególności takich, które zakładają prowadzenie zajęć praktycznych, ułatwiających dzieciom przyswojenie przekazywanych treści.

Celem programu jest promowanie wśród najmłodszych rozważnego gospodarowania surowcami wtórnymi oraz utrwalanie i przekazywanie wiedzy na temat zasad recyclingu.

Przewodnikiem, oprowadzającym dzieci po tych trudnych i ważnych zagadnieniach jest Krecik Ecik – sympatyczny bohater interaktywnego spektaklu teatralnego. W ramach projektu uczniowie uczestniczą w przestawieniu edukacyjnym „Eko-Koledzy”, podczas którego dowiadują się:

– jakie są zasady segregowania śmieci

– dlaczego nie wolno wyrzucać śmieci w miejscach do tego nie przeznaczonych

– jaki wpływ na przyrodę i życie zwierząt ma zaśmiecanie lasów i łąk

Po spektaklu każdy uczeń otrzymuje płytę CD z nagraniami piosenek wykorzystywanych w przedstawieniu oraz specjalną odznakę Przyjaciela Krecika Ecika.

krecik2 (1)