Akademia Misia Ratownika

Bezpieczeństwa można uczyć przez zabawę!
Dla pedagogów zabawa to znana, choć często zaniedbywana, technika pracy z małymi dziećmi.

Akademia Misia Ratownika to projekt profilaktyczny, adresowany do przedszkolaków. Celem projektu jest zmniejszenie ilości wypadków z udziałem maluchów oraz zwrócenie uwagi dorosłych na kwestię bezpieczeństwa dzieci.

Projekt wprowadzany jest do każdego przedszkola poprzez specjalną Inaugurację. Jest to interaktywny spektakl teatralny, podczas którego dzieci nie tylko poznają podstawowe zasady bezpieczeństwa, ale również oswajają się z umundurowaniem służb ratownictwa.

Każda grupa przedszkolna otrzymuje maskotkę Misia Ratownika oraz wyposażenie specjalnego kącika, poświęconego sprawom bezpieczeństwa. W trakcie trwania projektu, przedszkolaki otrzymują cztery listy od Misia Ratownika, a w nich zagadki, rebusy, łamigłówki i kolorowanki.

Zaletą tak skonstruowanej akcji profilaktycznej jest z jednej strony jej jednorodny, spójny charakter, z drugiej zaś dużo miejsca na indywidualną kreację samodzielnych sposobów pracy z dziećmi, uwzględniających również już istniejące programy.